Fiscaal voordeel voor bedrijven

Giften veelal fiscaal aftrekbaar

Met een donatie steunt jouw bedrijf het lopende onderzoek voor de ziekte van Batten, bovendien laat je als bedrijf zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Vaak zijn giften fiscaal aftrekbaar als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

 

Zakelijke donaties

Een belastingvrije gift is geheel aftrekbaar als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

 

Niet-zakelijke donaties

Een niet-zakelijke gift is een donatie uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een hele grote gift dat niet alleen ter promotie van je organisatie is. Bij deze niet-zakelijke donaties gelden verschillende voorwaarden voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

 

Doneren als onderneming die vennootschapsbelasting betaalt

Het is fiscaal aantrekkelijk om als bedrijf te doneren aan een goed doel. Elke gift is aftrekbaar! Het totaal aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Doneren als onderneming die onder de inkomstenbelasting valt (eenmanszaak of vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek hangt af van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de maximering die voor jou geldt. Het inkomen van je fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Doe je 5 jaar of langer een gift? Dan kan deze soms in aanmerking komen voor volledige aftrek bij de belasting.

Voor informatie op maat kun je het beste contact opnemen met een belastingadviseur of accountant.

 

Bespreek de mogelijkheden

Wil je namens je bedrijf doneren? Neem dan contact op met Sabrina de Haan.