Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel

Wil je Beat Batten steunen met een gift en profiteren van belastingvoordeel?

Een gift kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van je inkomen bedraagt.

Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als je Beat Batten 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag per jaar en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Dit zijn de voordelen van belastingvrij schenken aan Beat Batten:

  1. Je krijgt een deel van je donatie terug van de Belastingdienst.
  2. Je kunt dat voordeel zelf houden, óf toevoegen aan je donatie (geheel of gedeeltelijk). Kies je voor het laatste, dan ontvangt Beat Batten een grotere donatie zonder dat het je netto extra kost.
  3. Je gehele gift komt ten goede aan onderzoek, omdat Beat Batten dankzij de ANBI-status geen schenkbelasting hoeft te betalen.

 

Het maakt niet uit of je het bedrag in een keer schenkt of in maandelijkse termijnen. Vergeet niet bij je betaling(en) het transactienummer van de overeenkomst te vermelden. Bereken met ANBI Gift wat het belastingvoordeel betekent voor jouw gift.

 

Voorwaarden voor belastingaftrek

Periodieke giften zijn altijd aftrekbaar als:

Gewone giften (die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een akte) zijn alleen aftrekbaar als:

  • je giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals Beat Batten en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI);
  • het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag;
  • het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek, en;
  • je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.

Meer informatie vind je op belastingdienst.nl.

Partners