Nalaten aan Stichting Beat Batten

Nalaten aan Stichting Beat Batten

Een toekomst zonder de ziekte van Batten nalaten!

Wanneer je overweegt om naast je geliefden ook aan Stichting Beat Batten na te laten, raden wij je aan om een testament op te maken. Op die manier maak jij een verschil voor de ziekte van Batten.  Een testament is een door een notaris opgesteld document waarin staat omschreven wie na jouw overlijden welk deel van je bezit of vermogen erft. Dit kunt je snel en eenvoudig via de notaris regelen.  Je kunt jouw testament overigens op elk gewenst moment weer veranderen via een notaris.

Twee manieren: erfenis of legaat

  1. Stichting Beat Batten benoemen als (mede-) erfgenaam

In jouw testament benoemt je een of meerdere erfgenamen. Als erfgenaam krijgt een persoon en/of een organisatie recht op jouw nalatenschap. Naast jouw geliefden kun je dus ook Stichting Beat Batten (mede-) erfgenaam maken.

  1. Stichting Beat Batten benoemen als legataris

Een legaat kunt zien als een gift in je testament. Je kunt zo een bepaald geldbedrag, een huis, een schilderij of andere waardevolle goederen nalaten aan Stichting Beat Batten. Zo kan je  familieleden of goede vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een gift aan Stichting Beat Batten nalaten.

Vruchtgebruik

Goed om te weten: je kunt 1 of meerdere eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Naasten kunnen dan je eigendommen blijven gebruiken tot een moment dat jij gekozen heeft. Je partner kan bijvoorbeeld in jouw huis blijven wonen totdat hij of zij overlijdt. Zo steunt jij Stichting Beat Batten via uw testament, en laat je ook jouw dierbaren goed verzorgd na.

Vrijstelling van belasting

Stichting Beat Batten is, net als veel andere goede doelen, geheel vrijgesteld van erfbelasting. We zijn namelijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw nalatenschap komt dus voor de volle 100% terecht bij Stichting Beat Batten. En wij zorgen er voor diezelfde volle 100% voor, dat jouw nalatenschap besteed wordt aan ons doel: Een wereld zonder de ziekte van Batten.

NOTARIS

Uit ervaring weten we dat het een hoop rust geeft, als iemand weet dat na het overlijden alles goed is geregeld.  Bespreek daarom altijd jouw wensen met een notaris. U beslist zelf welk deel van de erfenis je nalaat, de notaris informeert u over de mogelijkheden, kosten en geeft advies. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Het is belangrijk om je keuzes goed vast te leggen in een testament.

Een notaris helpt je hierbij. Wilt u meer weten? Kijk eens op www.notaris.nl of op www.testamenttest.nl.

Partners