Belastingvoordeel bij periodieke giften

Belastingvoordeel bij periodieke giften

Als vaste donateur kun je in aanmerking komen voor belastingvoordeel bij periodieke giften.

Een periodieke gift in geld is een schenking die voor de duur van ten minste 5 jaar plaats vindt. Om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen wordt er een overeenkomst gesloten. Vanaf het moment dat de overeenkomst in gaat is de periodieke gift in de meeste gevallen aftrekbaar.

De belastingdienst omschrijft een periodieke gift als volgt:

  • Er wordt jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde stichting (of vereniging) overgemaakt.
  • De gift vindt plaats over een periode van ten minste 5 jaar of langer.
  • Er is vastgelegd wanneer de gift stopt (verlenging kan ook middels een nieuwe overeenkomst).

Voorwaarden om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen:

  • De gift gaan naar een ANBI instelling.
  • De gift is vastgelegd in een overeenkomst.
  • De gever ontvangst niets in ruil voor de gift.

Ben jij vaste donateur en wil je in aanmerking komen voor belastingvoordeel bij periodieke giften? Maar heb je nog geen overeenkomst met ons gesloten? Neem dan contact met ons op zodat wij gezamenlijk de overeenkomst in orde kunnen maken! Deze overeenkomst hoeft niet terug gestuurd te worden naar de belastingdienst.

 

Partners