Salaris donatie programma

Salaris donatie programma

Bij het salaris donatieprogramma wordt de gift bepaald door de donatie van een vast deel, of een percentage, van het brutoloon van de medewerkers die zich hiervoor aanmelden. Ook is het mogelijk om een donatie in salarisuren te doen of verlofdagen te schenken. Als bedrijf kun je er voor kiezen om de donaties van de medewerkers te verdubbelen of aan te vullen.

Informatie en contact

Interesse om een salaris donatieprogramma op te starten binnen jouw bedrijf? Bel dan naar onze medewerkers op 088 2280000. Zij helpen je graag verder!